Voordelen van flipping the classroom

Flipping the classroom houdt in dat studenten zich thuis zullen gaan voorbereiden op het college van de eerstvolgende college van dat vak. Thuis kunnen zij dus actief aan de gang gaan met de stof die behandeld zou worden tijdens de eerstvolgende desbetreffende college. Het is de bedoeling dat docenten alle relevante stof online openbaar maken voor hun studenten zodat de studenten ook daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan met de stof. Zo kan de docent ook YouTube filmpjes met een gemakkelijkere uitleg online openbaar maken zodat een student de stof beter kan begrijpen en zo dus tijd bespaart kan worden. 

Studenten werken op eigen tempo

Een van de grootste voordelen van flipping the classroom is dat studenten op hun eigen tempo kunnen werken. Wanneer docenten de stof in het college zelf behandelen, zal er gewerkt worden op tempo van de docent en niet op het tempo van de student. Als docent werken op tempo van de student is erg moeilijk aangezien elke student een ander werktempo heeft. Met dank aan flipping the classroom kan elke student thuis aan de gang gaan met de stof voor het college op zijn of haar eigen tempo. Hierdoor zal een student de stof beter begrijpen en betere resultaten behalen. 

Optimaal gebruik maken van de contacturen

Een van de vele dingen waar docenten last van hebben, is dat zij weinig contacturen hebben met hun studenten. Vaak zien docenten hun studenten maar één keer in de week. Hierdoor blijft het contact beperkt en zal de docent zoveel mogelijk stof moeten behandelen zonder dat studenten de mogelijkheid hebben om vragen te kunnen stellen.Http://www.stichting-leerkracht.nl/ vindt goed contact met de studenten belangrijk en daar biedt flipping the classroom dus een goede mogelijkheid aan. Met dank aan flipping the classroom kan een student vragen voorbereiden en kunnen die vragen tijdens de contacturen worden behandeld. Daarnaast kunnen studenten en docenten zo een betere band opbouwen, wat zorgt voor een prettigere sfeer en zal resulteren in betere resultaten.